11 Eyl, 2013 ·

Centos 6.4 Apache, MySQL, PHP (LAMP) Kurulumu

Bölüm 1 – APACHE Kurulumu

Apache açık kaynak kodlu, dünyanın %50’si tarafından kullanılan web sunucusudur.

Kurulumu için aşağıda ki komutu yazmanız yeterli.

sudo yum install httpd

Kurulum bittikten sonra Apache’yi başlatın.

sudo service httpd start

Bu kadar. Apache kuruldu ve başlatıldı.
Sunucunuzun ip adresini (ör. http://12.34.56.789) tarayıcınıza yazıp enter’a basın.
“It works!” yazıyorsa apache sorunsuz şekilde çalışıyor demektir.

Server adresini nasıl buluruz?

Eğer bilmiyorsanız aşağıda ki komutu yazmanız yeterli.

ifconfig eth0 | grep inet | awk '{ print $2 }'

Bölüm 2 – MySQL Kurulumu

MySQL güçlü bir veritabanı yönetim sistemidir.

Kurulumu için şu komutu yazmanız yeterli:

sudo yum install mysql-server

Kurulum sonrası başlatmak için:

sudo service mysqld start

Kurulum sırasında sizden izin isterse y (YES) deyip enterlayın.

Kurulum bitti.
Şimdi mysql root şifresini ayarlamak için şu komutu girin:

sudo /usr/bin/mysql_secure_installation

Komutu girdikten sonra sizden mysql root şifrenizi isteyecek, eğer ki daha önce mysql kurmadıysanız sadece enter tuşuna basıp geçin.
Daha sonra sizden yeni şifre isteyecek, 2 defa yeni şifre girip enter’a basın.

Çıktısı şu şekildedir:

The prompt will ask you for your current root password.

Since you just installed MySQL, you most likely won’t have one, so leave it blank by pressing enter.
Enter current password for root (enter for none):
OK, successfully used password, moving on…

Daha sonra size bazı sorular soracaktır Yine aynı şekilde y (YES) deyip enterlayın.

Çıktısı şu şekildedir:

It’s easiest just to say Yes to all the options. At the end, MySQL will reload and implement the new changes.
By default, a MySQL installation has an anonymous user, allowing anyone
to log into MySQL without having to have a user account created for
them. This is intended only for testing, and to make the installation
go a bit smoother. You should remove them before moving into a
production environment.

Remove anonymous users? [Y/n] y
… Success!

Normally, root should only be allowed to connect from ‘localhost’. This
ensures that someone cannot guess at the root password from the network.

Disallow root login remotely? [Y/n] y
… Success!

By default, MySQL comes with a database named ‘test’ that anyone can
access. This is also intended only for testing, and should be removed
before moving into a production environment.

Remove test database and access to it? [Y/n] y
– Dropping test database…
… Success!
– Removing privileges on test database…
… Success!

Reloading the privilege tables will ensure that all changes made so far
will take effect immediately.

Reload privilege tables now? [Y/n] y
… Success!

Cleaning up…

All done! If you’ve completed all of the above steps, your MySQL
installation should now be secure.

Thanks for using MySQL!

Bölüm 3 – PHP Kurulumu

PHP dünyanın büyük bir kısmının kullandığı açık kaynak kodlu web dilidir.

Kurulum için aşağıda ki komutları uygulayın:

sudo yum install php php-mysql

Onay isterse Yine aynı şekilde y (YES) deyip enterlayın.

PHP Modülleri
Aynı zamanda php’de kullanabileceğiniz bir takım modüller vardır.
Bunları da sunucuya kurabilirsiniz.
Bunun için hangi modüllerin kurulabileceğini görmeniz bakımından şu komutu kullanın:

yum search php-

Size modül listesinin çıktısını verecek:

php-bcmath.x86_64 : A module for PHP applications for using the bcmath library
php-cli.x86_64 : Command-line interface for PHP
php-common.x86_64 : Common files for PHP
php-dba.x86_64 : A database abstraction layer module for PHP applications
php-devel.x86_64 : Files needed for building PHP extensions
php-embedded.x86_64 : PHP library for embedding in applications
php-enchant.x86_64 : Human Language and Character Encoding Support
php-gd.x86_64 : A module for PHP applications for using the gd graphics library
php-imap.x86_64 : A module for PHP applications that use IMAP

Eğer bunlardan biri hakkında bilgi almak isterseniz:

yum info modul_adı

Eğer bunlardan birini kurmak isterseniz şu şekilde kurulum yapabilirsiniz:

sudo yum install modul_adı

Tebrikler! Kurulum bitti 🙂
Artık Sunucunuzu bir web server olarak kullanabilirsiniz.

Not: Sunucu restart edildiğinde apache ve mysql de kapanacaktır.
Sunucunun her başlamasında bunların otomatik olarak başlaması için şu komutları girin:

sudo chkconfig httpd on
sudo chkconfig mysqld on

Bölüm 4 – PHP Dosyalarını çalıştırın.

LAMP Kurulumu sonrası bir php dosyası oluşturalım ve test edelim bakalım çalışıyor mu?

Bunun için bir php dosyası oluşturalım:

sudo nano /var/www/html/info.php

İçine şu komutu yazalım:

Kayıt edip çıkalım.

Apacheyi yeniden başlatalım:

sudo service httpd restart

IP üzerinden dosyaya erişelim:

http://12.34.56.789/info.php

bu kadar 🙂

centos 6.4 lamp install centos 6.x lamp install centos apache install centos lamp kurulumu centos mysql install centos php install