11 Eyl, 2013 ·

Centos 6.4 phpMyAdmin Kurulumu

Kurulum

phpMyAdmin web projelerinde kullandığınız MySQL veritabanlarını kontrol etmenizi sağlayan scripttir.

CentOS 6.4’de phpMyAdmin gelmediği için Repo’yu güncellememiz gerekiyor. Bunun için:

rpm --import http://dag.wieers.com/rpm/packages/RPM-GPG-KEY.dag.txt

Daha sonra
64 bit işletim sistemi için:

yum install http://pkgs.repoforge.org/rpmforge-release/rpmforge-release-0.5.2-2.el6.rf.x86_64.rpm

32 bit işletim sistemi için:

yum install http://pkgs.repoforge.org/rpmforge-release/rpmforge-release-0.5.2-2.el6.rf.i686.rpm

Komutlarını kullanıyoruz.

Repo güncellendikten sonra phpMyAdmin kuruluma hazır.

yum install phpmyadmin

Kurulum bittikten sonra ip adresi üzerinden erişebilmemiz için bir takım ayarlar yapmamız gerekiyor.

nano /etc/httpd/conf.d/phpmyadmin.conf

Çıktısı şu şekilde olmalı:

#
# Web application to manage MySQL
#

#
# Order Deny,Allow
# Deny from all
# Allow from 127.0.0.1
#

Alias /phpmyadmin /usr/share/phpmyadmin
Alias /phpMyAdmin /usr/share/phpmyadmin
Alias /mysqladmin /usr/share/phpmyadmin

nano /usr/share/phpmyadmin/config.inc.php

Dosyasında auth_type kısmını http olarak değiştirip tekrar kayıt edin.

[…]
/* Authentication type */
$cfg[‘Servers’][$i][‘auth_type’] = ‘http’;
[…]

Restart Apache:

/etc/init.d/httpd restart

Kurulum bitti, phpMyAdmin’e ip adresi üzerinden erişebilirsiniz:

http://SERVER_IP/phpmyadmin/:

Image

centos 6 phpmyadmin installation centos 6.4 phpmyadmin install centos 6.x phpmyadmin install