23 Eyl, 2013 ·

Centos Virtual Hosts Ayarları

Virtual Hosts Hakkında

Virtual Hosts otomatik olarak tek ip üzerinden kullanıma açık şekilde geliyor.
Bizim eğer birden fazla sitemiz var ve bunları sunucu üzerinde farklı klasörlerde yayınlamak istiyorsak bu dosya üzerinde biraz değişiklik yapacağız.

Apache’nin kurulu olduğunu varsayıyorum. Eğer değilse diğer dökümanlara bakarak kurabilirsiniz.

Bölüm 1 — Yeni Klasör oluşturma ve Yetkilendirme

Öncelikle websitemize ait dosyaları atacağımız yeni bir klasör oluşturacağız.

Not: Eger ftp kurulumu gerçekleştirdiyseniz ve kullanıcı eklediyseniz /home/ dizini altında kullanıcıya ait yeni bir klasör hali hazırda oluşmuş olacaktır.
Onun için bu adımı atlayabilirsiniz.

mkdir -p /home/yasird/html
chown -R yasird:yasird /home/yasird/html
chmod 755 /home/yasird/

-p parametresi üst klasörler yok ise onlarında açılmasını sağlar.

Bölüm 2 — Domain Yönlendirme

Domain için klasör açtık, şimdi domain’e girildiği zaman bu klasöre yönlendirilmesini sağlayacağız.
Öncelikle Domaini aldığınız firmadan domain’e ait ns adresilerinin sunucuya yönlendirdiğinizden emin olun.
Daha sonra httpd.conf dosyasını açın:

nano /etc/httpd/conf/httpd.conf

Listen 80 satırının başında ki işareti kaldırın. Şu şekilde:

#Listen 12.34.56.78:80
Listen 80

Daha sonra dosyanın en altına gelin. Şöyle bir yer göreceksiniz:

NameVirtualHost *:80
#
# NOTE: NameVirtualHost cannot be used without a port specifier
# (e.g. :80) if mod_ssl is being used, due to the nature of the
# SSL protocol.
#

#
# VirtualHost example:
# Almost any Apache directive may go into a VirtualHost container.
# The first VirtualHost section is used for requests without a known
# server name.
#

Buranın altına, Sunucuya yönlendirdiğiniz domain için özel bir şablon ekleyin:


ServerAdmin yasird.com
DocumentRoot “/home/yasird/html”
ServerName yasird.com
ServerAlias www.yasird.com
ErrorLog “/home/yasird/log”
CustomLog “/home/yasird/log_access” common

AllowOverride All
Allow from all

Bu şablonu dosyanın en altına ekledikten sonra kayıt edip çıkın.

Son olarak apache’yi yeniden başlatın.

sudo apachectl -k stop
sudo /etc/init.d/httpd start

Eğer httpd: apr_sockaddr_info_get() failed for şeklinde bir hata alırsanız şu dosyayı açın:

nano /etc/hosts

En başına şunu ekleyin: (ip ve domain’i sizinkine göre değiştirin)

198.199.85.118 yasird.com

ve apache’yi yeniden başlatın.

Eğer herhangi bir hata almadıysanız artık domain adresiniz istediğiniz klasöre girecektir.

centos sunucuya domain ekleme centos virtual host configuration setup virtual hosts centos