17 Eki, 2015 ·

Nginx çoklu siteler için Htaccess

Nginx katı bir şekilde htaccess desteği vermesede çevirme araçları ile htaccess kodlarını nginxe uyarlayabiliyoruz.

Tek site barındıran sunucular için yapılan bu uyarlamayı çoklu sitelere uygulamayı göstereceğim.

Öncelikle Nginx’in kurulu olduğu dizine giriyoruz.

Webuzo panel için :

/usr/local/apps/nginx/etc/conf.d

Bu dizinde bulunan

webuzoVH.conf -> panelden açılan her site için ayarların bulunduğu dosya
common.conf -> genel ayarların bulunduğu dosya

Bizim işimiz webuzoVH.conf dosyası ile.
Dosyayı açıyoruz.


server {
listen *:80;
server_name yasird.com www.yasird.com;
# The Document Root
root /home/soft/www/yasird.com;
error_log /usr/local/apps/nginx/var/log/yasird.com.err;
access_log /usr/local/apps/nginx/var/log/yasird.com.log main;
include /usr/local/apps/nginx/etc/conf.d/common;
}

server kod bloğunun içinde en alt satıra yeni bir dosya include ediyoruz. bu include ettiğimiz dosya içerisine htaccess yerleştireceğiz.

include /usr/local/apps/nginx/etc/conf.d/yasirdHtaccess;

include ettikten sonra aynı dizinde boş ve uzantısız bir dosya açıp içine Nginx için çevrilmiş htaccess kodunu yerleştiriyoruz.

Örnek vermek gerekirse wordpress için şöyle


location / {
try_files $uri $uri/ /index.php?$args;
}

daha sonra nginx’e restart atıyoruz.

service nginx restart

NOT: webUzo her yeni domain eklemede webuzoVH.conf dosyasını yenilediği için include ettiğimiz dosyaları tekrar göstermeniz gerekecek.

Nginx Htaccess Nginx Htaccess for multiple websites Nginx Wordpress Htaccess Webuzo Nginx Htacces