18 Tem, 2014 · Calculate the Distance Between Two Coordinates Measuring the distance between two coordinates ·

Measuring the distance between two coordinates

Enlem boylam bilgileri ile iki nokta,şehir veya ülke arası uzaklık hesabı yapabileceğiniz betik.

function distance($lat1, $lon1, $lat2, $lon2, $unit) {

$theta = $lon1 - $lon2;
$dist = sin(deg2rad($lat1)) * sin(deg2rad($lat2)) + cos(deg2rad($lat1)) * cos(deg2rad($lat2)) * cos(deg2rad($theta));
$dist = acos($dist);
$dist = rad2deg($dist);
$miles = $dist * 60 * 1.1515;
$unit = strtoupper($unit);

if ($unit == "K") {
return ($miles * 1.609344);
} else if ($unit == "N") {
return ($miles * 0.8684);
} else {
return $miles;
}
}

echo distance(32.9697, -96.80322, 29.46786, -98.53506, "M") . " Miles
";
echo distance(32.9697, -96.80322, 29.46786, -98.53506, "K") . " Kilometers
";
echo distance(32.9697, -96.80322, 29.46786, -98.53506, "N") . " Nautical Miles
";

Comments powered by Disqus